učitavam...

Plaćene usluge

Trošak plaćenih usluga prikazuje se izravno na stranici narudžbe za svaku određenu uslugu. Ne naplaćuje se kamata na novac od korisnika.

Sva plaćanja su neopoziva - nemoguće je otkazati izvršeno plaćanje.

Plaćanje za bilo koju uslugu znači potpuno i bezuvjetno prihvaćanje svih uvjeta, uključujući i visinu naplaćenih naknada.

Sve plaćene usluge koje se pružaju korisnicima mreže vetworld.net pružaju se automatski, odmah u trenutku plaćanja i smatraju se pruženim u cijelosti i uz odgovarajuću kvalitetu. Odbijanje korištenja već pruženih usluga nije moguće.

U slučaju dobrovoljnog prestanka korištenja stranice od strane korisnika ili blokiranja korisnika od strane Uprave, sredstva koja se plaćaju za usluge koje pruža mreža vetworld.net ne vraćaju se.

Naše plaćene usluge

Uspon objavljivanja - $ 1

Molimo, imajte na umu

Poslali smo vam vezu kako bismo potvrdili vašu e-adresu. Nemojte zaboraviti provjeriti Spam mapu. Ako je odjednom poruka stigla u ovu mapu, kliknite "Nemoj spam!"".

Ako sljedeću minutu ne dobijete e-poruku s vezom za aktivaciju, kliknite ovdje:

Molim vas, pričekajte sek.

Ako ovaj pokušaj također ne uspije, preporučujemo da upotrijebite drugu adresu e-pošte za registraciju.

Molimo, imajte na umu